Juhtiva riigiprokuröri Heili Sepa sõnul on Eesti kogunud kaubalaeva Arctic Sea kaaperdamise kriminaalasja kohta oma tõendeid. „Oleme saanud Vene kolleegidelt nende kogutud tõendeid ja materjali, kuid meie palvetest hoolimata ei ole meie hinnangul mõningaid olulisi tõendeid meile üle antud,” tunnistas Sepp Eesti Päevalehele. „Nagu ka avalikest andmetest võib näha, on üks Venemaal süüdi mõistetuid, Dmitri Savins seostanud kaaperdamise kavandamisega Eerik-Niiles Krossi. Eestis kogutud tõendid seda ei kinnita, ühtlasi ei ole Venemaa Föderatsioon rahuldanud kõiki meie palveid edastada neil olevad tõendid, mistõttu meie pilt toimunust ei ole täielik,” soostus Sepp ütlema. Ta lisas, et just Krossi puudutavas on koostöö olnud ebapiisav ja ebakonstruktiivne.

Sepp tuletas ka meelde, et möödunud aastal vastas Venemaa Föderatsioon eitavalt Eesti prokuratuuri ettepanekule anda Krossi kriminaalmenetlus üle Eesti Vabariigile. „Kokkuvõttes: kui koostöö Venemaaga oli alguses ka konstruktiivne, siis viimasel paaril aastal seda väita ei saa,” tõdes juhtiv riigiprokurör.