Tallinna eelarve on viimastel aastatel avalikkusele palju huvi pakkunud. Küll tekitavad muret linna avalike suhete kulud, küll nurisetakse teeremondile eraldatavate summade vähesuse üle. Linna finantsdirektor Katrin Kendra nõustus linna eelarve koostamiselt saladuskatet kergitama.

Tallinna järgmise aasta eelarve on 500 miljonit eurot. See on suur summa, aga on olnud juttu, et kaks kolmandikku sellest on kindlaks määratud kulud. Nii et planeerimisruumi eriti ei olegi?

Mina ütleksin, et ettemääratud kulude protsent on veel suurem, pakuksin, et see võiks olla kuni 95%. Umbes 5% on vabalt kasutatav ressurss, muus osas oleks vaja volikogu otsuste muutmist. Paljud kulud eelarves tulenevad sõlmitud lepingutest ja volikogu vastu võetud õigusaktidest. Kuni need kehtivad, tuleb neid ka arvestada. Linnal on kokku 279 asutust ja iga asutus tähendab personalikulusid ja jooksvaid majandamiskulusid: küte, vesi, elekter ja töötasu koos maksudega. Peale selle rajatiste ja hoonete korrashoid ja ülapidamine.

Loe edasi, mida linna arvab ametnike palgatõusudest ja miks on koomale tõmmatud munitsipaalpolitsei eelarvet.