Kui neid tabeleid kõrvutada selle aasta alguses avaldatud uuringutulemustega, mille järgi 89% tallinlasi on oma elukeskkonnaga rahul, märkame üllatavalt suurt vastuolu. Kui see on tõesti nii, et üheksa igast kümnest pealinlasest on oma kodulinnas õnnelikud, tekib küsimus, miks muu maailm sellest ei tea või sellega ei nõustu. Võib-olla väärtustame linnaelu puhul väga erinevaid asju? Võib-olla kallutab meie hinnanguid väga erinev taustsüsteem või võrdlusvõimalused? Võib-olla ei tasu usaldada uuringut, mida tehes küsitleti ainult 1511 tallinlast ehk 0,4% kõigist linna elanikest?

Loe edasi, mis on ruumipimedus ja kuidas seda vältida.