„Töötame 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava, milles eesmärk on üheselt määratleda, millisel tasandil täidetakse milliseid ülesandeid ja kuidas kujuneb nende ülesannete elluviimiseks vajalik rahastamine,” on kirjas Reformierakonna ja SDE koalitsioonilepingus.

Kui suured võiksid olla omavalitsused ja kui palju kulus tõmbekeskuste kavale, selgub edasi lugedes.