Kui gümnaasiumipoiss Jaan Raul Ojastu autokoolis käis, oli ta rühmas ainus kurt õpilane. Samal ajal kui õpetaja rääkis ja teised jutu üles kirjutasid, jälgis Ojastu tõlgi viiplemist ja kirjutada ei jõudnud. Kui midagi jäi selgusetuks, ei saanud ta ka küsida, sest tempo oli kiire ja pause tõlke järelejõudmiseks ei tehtud. „Kuidas oleks mul niisugustes tingimustes tavakoolis võimalik õppida?” küsib ta viipekeeles.

Ojastu on nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õppinud kurtide koolis, kus peale õpetaja on klassis ka tõlk ja tehakse kirjutamispause – keegi ei räägi ja kirjuta samal ajal. Sellises tempos õpib praegu Tallinna Heleni kooli gümnaasiumiklassides 13 kuulmispuudega noort.

Loe edasi, mida ütlevad Heleni kooli võimalikust sulgemisest linna haridusamet ja haridusministeerium.