Veidi rohkem kui kolm aastat tagasi, 2011. aasta veebruari lõpus puhkes tulekahju Haapsalus puuetega laste lastekodus. Põlengus hukkus kümme kasvandikku, kes surid vingumürgitusse. Juhtunu raputas Eestit: teist nii suurt õnnetust pole üheski hoolekandeasutuses juhtunud. Samal aastal alustas päästeamet Šveitsi rahastatud mastaapset uuringut, kus kahe aasta jooksul vaadati tuleohutuse asjus läbi kõik Eesti hooldekodud ja ööpäev läbi avatud haiglad.

Nüüdseks on päästeameti tellitud OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo spetsialistide uuring valmis ja tulemused kaante vahel. Kokku käidi läbi 282 hoonet ehk kõik ööpäevast teenust osutavad haiglad ja hooldekodud. (Kuna mõnel asutusel on mitu hoonet, siis oli juriidilisi asutusi kokku ligikaudu 200 – T. J.) Riskihindamise tulemusena löödi Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutus kokku: väikse riskiga hooneid on kokku 51 ehk 18%, keskmise riskiga hooneid kokku 144 ehk 51% ja suure riskiga hooneid kokku 87 ehk 31%.

Edasi lugedes selgub, millised suuremad probleemid hooldekodudes ja haiglates uuring esile tõi ja kas tuleohutusnõuetele mittevastavaid asutusi hakatakse peatselt sulgema.