"Kindlasti ei ole tegu ei võltsitud aktide või muu ebaseadusliku tegevusega," ütles Sepp Päevalehele. "See on õnneks tõendatud ja on ka jooksvalt esitatud aruannete juures," lisas ta.

Sepp tõdes, et üks aspekt, mille üle võib aga EAS-iga eriarvamusi tekkida või ka jääda, on see, kas akteeritud tööd on täielikult või osaliselt abikõlbulikud või siis mitte (Evelyn Sepp selgitab, et töid võetakse vastu osade või protsentide kaupa, mis võib jätta EAS-ile mulje võltsimisest. Näiteks akteeritakse liftitööd, kuigi liftid pole paigaldatud, vaid üksnes ostetud – toim). Kuid Sepa sõnul käib ka seal vaidlus umbes neljast reast ja võimalik vaidlusalune maksumus on üsna väike. "Nimetatud kohtumise memo sisaldas aga veel arusaamatuid ja ebakompetentseid väiteid ja järeldusi, mille puhul saame lihtsalt nõutust avaldada."

Küll aga on Sepa arvates tõsine probleem see, kuidas ja miks üks linnaametnik on käitunud nii, nagu ta on käitunud. "Kas selle põhjuseks on käimasolev konkurss juhatuse liikme ametikohale või midagi muud, ma kommenteerida ei oska." (Evelyn Sepp viitab, et EAS-i avaldamiseks mitte mõeldud töödokumendi võis tema hinnangul meediale anda Savisaare nõunik Meelis Pai, kes ihkab endale Sepa kohta – toim)

Mis aga puudutab üldisemalt ehitustööde käiku Kultuurikatlas, siis hetkel need käivad mitte kuigi suures mahus, sest oleme viimased kuud koostöös nõukoguga tegelenud jätkurahastuse otsimisega (vt nõukogu liikme Riho Rõõmuse kommentaar – toim) ning tänaseks selle küsimuse ka lahendanud ning ootame veel lisaeelarve vastuvõtmist, lükkas Sepp ümber väite, et ehitustöö seisab. Pärast seda saab Kultuurikatel tema sõnul taas vajalikus tempos jätkata.

"Tööde aeglustumine tasumata arvete tõttu on absoluutne vale," ütles Sepp.

Tallinna ettevõtlusameti juht ja Kultuurikatla nõukogu esimehe Kairi Teniste sõnul pole EAS nõukogu rikkumistest informeerinud ja EAS-i selleteemalise memo on saanud linnavalitsuse nõunik Meelis Pai. „EAS saatis kirja, millele vastamise tähtaeg on lähipäevil ja seega pole mingit alust arvata, et päringus esitatud väited peale täiendavate selgituste saatmist üldse üles jäävad ja mingi menetluse kaasa toovad,” ütles Teniste.

Teniste kinnitas, et Evelyn Sepp on selgitanud, et dokumente ei ole võltsitud. Teniste kordas Sepa selgitusi, et probleem on tööde osalises akteerimises. Lifte või avatäiteid pole võimalik paigaldada, kui mingid eelnevad tööd on pooleli, kuid liftid ja avatäited on ostetud. „Kui EAS-ile selline akteerimine ei sobi, siis tuleb Kultuurikatla SA-l teha parandused aruandes,” ütles Teniste.