Esimene aare, mis avastati aasta eest, võeti maa seest välja 2013 sügisel. Seda peavad arheoloogid mitmes mõttes unikaalseks. Tallinna ülikooli arheoloogi Mauri Kiudsoo sõnul on leid eriline, kuna koos hõbeehetega leitud müntidega saab ehted määratleda varasemasse aega, kui seni arvati. Tema sõnul on ehted valmistanud kohalikud meistrimehed ja ilma müntideta on neid pea võimatu dateerida. Viikingiaegne hõbedaleid sisaldas mitmeid kõrgel tasemel valmistatud hoburaudsõlgi, rinnaehteid ja sõrmuseid, samuti ilmselt ühes kaelakees kantud anglosaksi, saksa ja araabia päritolu münte. Aare pärineb 11.-12. sajandi vahetusest.

Esimeses aardes leidub Eestis valmistatud araabia müntide imitatsioone. Selliseid ei ole rohkem Eestist leitud. Nende valmistamiseks on kasutatud stantsi. Samuti võimaldab see müntide vanuse kaudu dateerida ka hõbeehted, mis tõestab, et taolisi ehteid valmistati juba 11. sajandil. Seni dateeriti taolisi hõbeesemeid pigem 13. sajandi algusse.

Äsja avastatud ja algselt savinõus olnud (selle servatükk on ka ühel fotodest näha) Kõue teine hõbeaare kuulub esmase dateeringu järgi samuti Eesti viikingiaja kõrgperioodi, võimalik, et see on pisut vanem kui esimene Kõuelt leitud hõbeaare.

Tänavune aare on oluliselt suurem kui eelmine, esialgu on maa seest välja tulnud üle 200 mündi ja paar hõbeeset, sealhulgas üks hoburaudsõlg, mis on ilmselt tehtud sama meistri poolt, kelle sõlgi leidus ka esimeses Kõue aardes. Mündid on philiselt Euroopa päritolu, Inglise, Taani, Saksa, samuti mõned araabia denaarid.

"Leiupaik on eilsest kaitse all. Viimasel ajal on Kõuelt avastatud nii palju muinasaegseid väärtusi, et siia peaks muinsuskaitseala looma," ütles Kõue-Triigi mõisa peremees Eerik-Niiles Kross.

"Leitu põhjalik mõtestamine seisab veel ees, kuid tänaseks on vaieldamatult selge, et Kõuel elasid viikingiajal jõukad inimesed, kes pidi olema seotud rahvusvahelise kaubandusega. Mauri Kiudsoo teooria järgi olid siinsed jõed tollal laevatatavad. Need leiud muudavad üsna oluliselt meie arusaama viikingiaegsest asusutsusest Eestis."

Krossi sõnul on Kose kihelkonnast saamas üks rikkalikuma viikingiaegse leiumaterjaliga piirkondi Põhja-Eestis. "Suvel on lootus korraldada põhjalikumad kaevamised mõne nädala eest avastatud suurel kivikalmel. Sügiseks lõpetame äsjase aarde uuringud. Igatahes on nüüd selge, miks Paul Johansen omal ajal kirjutas, et Kõue kui muinaseesti äikesejumala nime ei antud ühele kohale juhuslikult," kommenteerib Kross.