Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuris välijuhina töötav Sven* luuras politseiinfosüsteemis kahe nädala jooksul seitsme oma isikliku tuttava järele. Kuigi oma igapäevatöös võib politseiametnik süsteemis päringuid teha, tuvastas PPA distsiplinaaruurimine, et konkreetsed otsingud ei olnud seotud tema tööülesannete täitmisega. See tähendab, et ta pani toime distsiplinaarsüüteo, millega rikkus teiste isikute põhiseaduslikke õigusi perekonna- ja eraelu puutumatusele. „See on tõsine rikkumine, mille puhul politseis kehtib nulltolerants ja andmebaaside vääriti kasutamine toob tagajärjena kaasa politseiametniku vastutusele võtmise,” kommenteeris asja PPA Lõuna prefektuuri korrakaitseteabetalituse juht Helmer Hallik.

Loe edasi, kelle järgi Sven nuhkis ning miks ja kuidas see avastati.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega