Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Brit Tammiste hinnangul oluline, et vägivallaohvrid saaksid igakülgset tuge nii ravi kui ka nõustamisena. „Mida lähemal on abi kannatanule ja mida mitmekülgsem see on, seda parem. Näiteks on võimalik, et meditsiiniasutusse, kus pakutakse ohvritele kompleksteenust, pöörduvad ka inimesed, kes pole julgenud politsei poole pöörduda,” täiendas ta.