Pea kõik tunnevad kedagi, kel on raske maksta:
mso-ansi-language:ET" lang="ET"> 70% juhul on tegemist kas lähisugulasega või sõbra,
tuttavaga: ligi pooltel vastanutest on raskes olukorras just lähisugulane.

Ka on sissetulekute lõikes üsna selgelt välja see, et suurema sissetulekuga inimesed saavad endale hambaravi oluliselt rohkem lubada ja käivad tihemini hambaarstil. 

Vaata graafikut: