Palju kirgi kütnud töövõimereformi puhul on enamasti juttu olnud puuetega inimeste probleemidest, mis on aga ühekülgne käsitlus.