Juba ammu kolimisplaane pidanud USA saatkonnas valmis mõne nädala eest ambitsioonikas kava, mille järgi on ameeriklased valinud üheks võimalikuks asukohaks Kadrioru pargi küljealuse. Eesti Päevalehe valduses oleval skeemil (vt joonis) on kavandatava saatkonna asukohaks märgitud Valge tänav 13, kus praegu asub 2007. aastal valminud nn Valge ärimaja, mille asemele ehitaks saatkond uue hoone.

USA saatkondade rangete turvanõuete tõttu ootaks ümbruskonda suured piirangud: majast 100 jala ehk u 30 meetri kaugusele ulatuks nn kontrolltsoon, kuhu on kavas püstitada tara ja piirdetulbad. Skeemi kohaselt ulatuvad tõkestusmeetmed lausa Kadrioru pargi territooriumile. Piirdetulbad ja parkimispiirangud puudutaks ka Valge tänava poolset külge. Samuti soovib USA saatkond enda kontrolli alla saada Valge 9 ja 11 kinnistute loode- ja edelakülje, et luua „teenindussissepääs, leevendada võimalikke liiklusummikuid Valgel tänaval ja võimaldada sõitmist sekundaarsele sissepääsuteele”. Viimane on aga joonistatud Kadrioru pargi territooriumile kultuurimälestise alale. Tänav rajataks läbi kaitsealuse paekalda, mis jääb Hundikuristiku oja ja joa piiranguvööndisse.