USA saatkondade rangete turvanõuete tõttu ootaks ümbruskonda suured piirangud: majast 100 jala ehk u 30 meetri kaugusele ulatuks nn kontrolltsoon, kuhu on kavas püstitada tara ja piirdetulbad. Skeemi kohaselt ulatuvad tõkestusmeetmed lausa Kadrioru pargi territooriumile. Piirdetulbad ja parkimispiirangud puudutaks ka Valge tänava poolset külge. Samuti soovib USA saatkond enda kontrolli alla saada Valge 9 ja 11 kinnistute loode- ja edelakülje, et luua „teenindussissepääs, leevendada võimalikke liiklusummikuid Valgel tänaval ja võimaldada sõitmist sekundaarsele sissepääsuteele”. Viimane on aga joonistatud Kadrioru pargi territooriumile kultuurimälestise alale. Tänav rajataks läbi kaitsealuse paekalda, mis jääb Hundikuristiku oja ja joa piiranguvööndisse.