Üksikvanema juures elab Eestis 55 665 alaealist last. Neid kasvatavad 92% juhtudest üksikemad. Üksikvanema leibkondadest elas 2012. aastal suhtelises vaesuses koguni 41%. Kohtud teevad elatise määramise kohta aastas üle tuhande lahendi. Kohtutäiturite menetluses on üle 12 000 elatisnõude. Kõigi nende võlgnevus kokku on üle kümne miljoni euro. Need on nukrad arvud, mida ei saa kuidagi tähelepanuta jätta.