Reformierakond
7 punkti

On oluline, et kõik Eestis elavad inimesed tunneksid end turvaliselt, majanduslikult kindlustatult ja sotsiaalselt hoolitult. Kultuuriline mitmekesisus on Eesti ühiskonna tugevus. Toetame nii vähemusrahvuste kultuuriseltse ja -ühendusi kui ka Eesti rahvusringhäälingut venekeelsete saadete ja veebilehtede tootmisel, sealhulgas saadete subtitreerimisel ja helindamisel vene keelde. 1

Keskerakond

12 punkti

Anname kodakondsusvõimaluse Eestis pikka aega elanud inimestele. Kodakondsuseta või kolmandate riikide kodakondsusega inimesed, kes on Eestis elanud vähemalt 1991. aastast, omandavad õiguse saada kodakondsus lihtsustatud korras. Eesti on nende inimeste ainus kodu, neil on siin sõbrad ja töökoht, neil peab olema võimalus osaleda meie ühise ruumi poliitilises korraldamises.

Muudame õigeusklike jõulud ja ülestõusmispühade 2. püha riigipühadeks. Siseministeeriumi andmetel on üle 400 000 Eesti elaniku ühe või teise kiriku liikmed. Paljud neist on venelased. Säärane muudatus aitaks kogukondi lähendada ja sellele on toetust avaldanud ka Eesti kirikute nõukogu. Ajakirjanik Alo Lõhmus on väga tabavalt öelnud: „Õigeusu jõulud vaba päevana puudutaks Eesti venelaste hinge rohkem kui telekanal.” 1

Sotsiaaldemokraatlik erakond

10 punkti

Sotsiaaldemokraatlikus Eestis on iga inimene väärtus, olenemata tema sissetulekust ja rahvusest. Parempopulistlik suhtumine on põhjus, miks osa eestimaalasi tunneb end ikka veel teisejärgulisena. Aga valdavalt tunnevad venekeelsed inimesed ennast Eestis päris hästi. Eesti venelased, nagu ka eestlased, tahavad rahus elada, teha huvitavat tööd ja saada korralikku palka, kasvatada lapsi ja tunda, et ka riik hoolitseb nende eest. Riik peab lõimumisprotsessi omalt poolt toetama, pigem kuulates ja kaasates, mitte teerulliga üle sõites.

Tuleb jõuda selleni, et kõik eesti keelt emakeelena mitte kõnelevad noored omandaksid heal tasemel eesti keele. Poliitilisel tasandil kogukondade vastandamine teeb karuteene ka inimeste vahelisele suhtlemisele. Kahjuks on SDE ainus erakond, kes kõneleb võrdselt mõlema kogukonnaga, ülejäänud kolm tegutsevad rahvuspõhiselt, mistõttu on kogukondade vastandamine nende lühinägelikes poliitilistes huvides. 1

Isamaa ja Res Publica Liit

6 punkti

Oluline on süvendada vene kogukonnas kodutunde tunnet. Inimesed tunnevad ennast hästi siis, kui nad suudavad ennast erialaselt realiseerida ja saavad korralikku palka. Parem majanduslik hakkamasaamine on üks võtmeküsimusi nii eestlaste kui ka venelaste jaoks. Seega on riigi ülesanne tagada keskkond, mis soosib hea palgaga töökohtade tekkimist. 1

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2 punkti

Kõigepealt tuleb teha nii, et kõik eestlased tunneksid end Eestis hästi. Riik peab kinni panema putinlikud propagandanimed, mis ässitavad venelasi pidevalt Eesti vastu üles ja takistavad neil muutumast patriootideks. Eesti patrioodid tunnevad nagunii end Eestis paremini kui kusagil mujal! 1

Eesti Vabaerakond

5 punkti

Sedasama, mida tehakse üldise heaolu nimel. 1

Eestimaa Rohelised

8 punkti

Eesmärgiks tuleb seada tegevused, et kõik inimesed tunneksid ennast Eestis hästi, siis tunnevad ennast hästi ka venelased. Õpetame inimestele konkurentsi asemel koostööd. Pakume lasteaedades keelekümblust, mis teeb lastele eesti keele väga kiiresti selgeks, ning toetame lastevanemate keeleõpet, et nad saaksid oma last ja ennast aidata. 1

Eesti Iseseisvuspartei

1 punkt

Küsimustikule vastamine oleks poliitilisele repressioonile allumine ja me ei osale sellistes asjades.

1. Tuletame meelde, et eelmistel valimistel said kompassis kõige rohkem hääli kristlikud demokraadid, tegelikkuses said aga 0,5%. 2. Teie meetodis esinev „spetsialistide” hinnanguga ristamine tähendab tegelikkuses meelevaldset ülbitsemist.

3. Tuletame meelde, et teie „spetsialistide” sisuline nimi on poliitiline prostituut. 1

Rahva Ühtsuse Erakond

3 punkti

Lihtne lahendus oleks inimesed assimileerida. Reaalselt tuleb lõpetada vastandumise poliitika. 1

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

4 punkti

Lõpetada nende okupantideks, vantideks, tibladeks, putinoidideks jne sõimamine nii avalikus kui ka sotsiaalmeedias ja näidata tegelikult, et peame neid võrdväärseteks eestimaalasteks. Selleks tuleb muu hulgas lõpetada KE juhi ja valijaskonna Eesti riigi vaenlasteks ning igaühe venemeelseks nimetamine, kes julgeb valitsust kritiseerida. 1

KOMMENTAARID

Tanel Kerikmäe

 

Valitsuspartei jääb napisõnaliseks ja nagu enamik vastanuid (eriti Vabaerakond) tunneb teemas end ilmselt ebamugavalt. Probleemist möödavaatamine ega ka EKRE või Vasakpartei moodi millegi ärakeelamine ei ole lahendus. Edasiviivaid ja ausaid nägemusi – kas nendega nõustuda tänase olukorra parandamiseks, on iseasi – pakuvad pigem sotsid ja Keskerakond, Eestimaa Roheliste pakutav lasteaia keelekümblus on pigem tulevikku suunatud.

 

Krister Paris

 

Tegemist on ühe valusama küsimusega Eesti sidususe vallas. Eks ta lähe korda rohkem neile, kes üritavad reaalselt oma elektoraati üle rahvuste edendada. Teistel on ükskõik. Isiklikult usun, et käegalöömine võrdub siin peaaegu et vastandamisega: ühed on inimesed, kellega väärt tegeleda, teised mitte. Maksimumpunktid jõuliseimate sõnumitega välja tulnud Keskerakonnale.