Eesti välispoliitilist tegevust toetab kaks kolmandikku eestlasi, aga pooled venekeelsed ei toeta. Venemaa poliitikat toetab 5,1% eestlasi ja 59% venelasi. Venemaa tegevus ohustab Eestit sõjaliselt 66,5% eestlaste ja 7,4% venelaste arvates.

Venemaa kodanikke ja määramata kodakondsusega isikuid peab julgeolekuohuks natuke üle poole eestlasi: 55,5% arvab, et mittekodanikud võivad kujuneda julgeolekuohuks, igal juhul ohtlikuks pidas neid 3,6%. Venelased arvasid ülekaalukalt, et mittekodanikud ei kujuta endast julgeolekuohtu.

Küsimusele, kas on plaanis alaliselt väljapoole Eestit elama kolida, vastas kindla eitusega üle kolmveerandi eestlasi ja mitte-eestlasi. Toom märkis, et tuhandest küsitletust mõtles Venemaale kolimise peale ainult kaks inimest. Ülejäänud tahaksid minna lääneriikidesse.

Uuringu korraldas 2015. aasta jaanuaris Saar Poll. Toom sai selleks raha Euroopa Parlamendi poliitilise grupi ALDE eelarvest.