Selliste tulemusteni jõuti rahvusvahelises laste heaolu-uuringus Children’s World, mida esitleti möödunud nädalal ka Euroopa Komisjonile. Uuringusse valitud 15 riiki pidid andma võimalikult mitmekesise üldpildi – peale Eesti küsitleti lapsi ka näiteks ­Etioopias ja Nepalis. 10–12-aastaseid vastajaid oli kokku koguni 53 000, Eestist osales 3119 last.

Hea lugeja, mida teha, et kool poleks lastele nii vastumeelne? Avalda arvamust aadressil rahvahaal@delfi.ee !