Selline suhtumine tähendab seksuaalvägivalda kogenud inimese taasohvristamist. Kui me seame ohvri sõnad kahtluse alla – rääkimata otseste hinnangute jagamisest („sa valetad”, „kindlasti ei saa selle alusel kedagi süüdi mõista” jms) –, edastame me talle sõnumi, justkui ta ise oleks kuidagi olnud sündmuse põhjustaja või lausa süüdlane.