Kõigepealt olulist taustainfot. „Must prints” ei ole Iris Murdochi samanimelise romaani (1973) instseneering. Autor kirjutas romaani põhjal ise lavavariandi (1987). Esimese tõlkis eesti keelde ­Vilma Jürisalu (1980), teise Gerda Kordemets.