Seksuaalvägivalla kuritegude puhul, mis tavaliselt leiavad aset vaid kahe inimese juuresolekul ja mida tõendada võib olla väga raske, on DNA kriitilise väärtusega tõendusmaterjal. Siiani on just selle puudusel jäänud enamik seksuaalrünnakuid raporteerimata ja menetlused lõpetatud. Maapiirkondades on üldse väga keeruline kiiresti kohtuarsti juurde saada, sest neid seal lihtsalt ei ole.