Savi uuringud näitasid, et teiste Euroopa riikidega võrreldes tehti Eestis eelarvekärped erakordselt kiiresti ja avalikkuse vaikiva heakskiiduga. Veel enam, kärped saavutati valitsussektori eri haldusalasid korduvalt – 12 kuu jooksul kolm korda – proportsionaalselt kärpides. See tähendab otseselt vastutuse delegeerimist poliitikutelt ametnike tasandile. Viimane on Savi sõnul erakordne, kuna enamik Euroopa riike suutis peale kärbete teha valusaid otsuseid ka poliitilisel tasemel.