Pole aga kaugeltki selge, kas seksifilmide ja seksuaalvägivalla vahele saab üldse seost tõmmata. Küll toidavad vägivallatsemist tugeva võimuhierarhiaga patriarhaalsed peremudelid – jäigad süsteemid, mida IRL tahab nüüd suisa põhiseadusse raiuda. Neis on ohvrile kerge sisendada: nii ongi asi aegade hämarusest saadik käinud.

Kui suhetel lubataks tõesti baseeruda armastusel, mille vormi keegi ette ei kirjuta, kujuneks lastelgi kergemini terviklik maailmapilt, kus porno on omas nišis, kuid vägivald kindlasti taunitav.