Tartu kunstimuuseumi viltuse näitusemaja esimesel korrusel on 20. märtsini võimalik näha maalikunstnik Laura Põllu näitust „Sada ulma keset merd”. Sisuliselt pole oluline, kas seda näitust võrreldakse Jaapani aia või Eesti raba- rajaga. See, kas näitust vaadatakse nii või naa, ei muuda eriti kogemust, mida kunstnik vaatajale pakkuda tahab ja pakubki. Usutavasti kujuneb näitus igale tulijale poeetiliseks elamuseks, mida pole mõtet kriitika vormis ümber rääkida.

Teisalt on tõepoolest tegu Põllu viimase paari aasta loomingu haripunktiga, millest annab tunnistust samal ajal ilmunud suuremõõtmeline kataloog, kuhu elutöö asemel mahub ainult viimastel aastatel loodu. Julgen raamatut soovitada igale külastajale. Kui välja jätta Poola kriitiku Post Brothersi enamasti lohisev arutlus, annavad kunstniku loomingust erakordselt hea sisse- ja ülevaate kuraator Peeter Talvistu sissejuhatavad sõnad ja kunstiteadlase Liisa Kaljula hea üldistusega kunstipoliitilise olukorra ülevaade. Samuti Laura Põlluga tehtud intervjuu, mis on puistatud suure hulga reprode vahele. Siinjuures ei tohiks unustada au ja kiitust raamatu kujundajale Tuuli Aulele.