Aasta alguses mängis Postimees oma veergudel maha anonüümsete netikommentaaride väitluse. Ainus selles ühepoolses debatis viidatud teaduslik uuring võrdles immigratsiooniteemaliste artiklite anonüümseid ja muid kommentaariume. Uuringust nähtus, et sellise vastuolulise teema puhul kalduti anonüümsetes kommentaariumides märksa rohkem kasutama moraalselt vastuvõetamatuid väljendusviise. Seejuures väideti uuringus, et anonüümsusel on ühtlasi võrdsustav ja demokraatlikku väitlust edendav toime.