TTÜ rektor Jaak Aaviksoo ütleb kohe, et reformiplaani eesmärk pole vähendada töökohtade arvu, vaid muuta õppeprogrammid sisult laiaulatuslikumaks ja paindlikumaks, kasvatada ülikooli teaduslikku läbilöögivõimet ning kokku liita inimesed, kes ühte asja ajavad. Tulemuseks peaks olema rohkem tippteadust ja õigeaegseid lõpetajaid ning vähem katkestajaid. Doktorante puudutavad muudatused viiakse ellu juba sügiseks ja uued õppeprogrammid hakkavad kehtima aasta hiljem, pikemad eesmärgid on seatud 2020. aastaks.