Ametnike ees on mitu mudelit, mille põhieesmärk on kokkuhoid personalikuludelt. Üks lahendus on vähendada komandode valves olevat personali. Selle saavutamiseks võiks päästjad öisel ajal koju jätta või hoida pidevalt valves vähem inimesi. Võimalik on ka kolme abikauge komando sulgemine.