Täna näeme, et viimane dekaad on neid kaht Brzezinsky väidet oluliselt korrigeerinud. Nii on tuhanded ja tuhanded täiesti sekulaarsest keskkonnast pärit lääne noored suudetud värvata terroristide ridadesse üliintensiivse ajupesuga. Seega on islami ekstremism muutunud nii-öelda igaühele kättesaadavaks. Teiseks on kalifaadi väljakuulutamise järel 2014. aastal ISIS saanud oma kontrolli ala suured territooriumid koos arvestatava sõjaväega. De jure ollakse terroriorganisatsioon, de facto omatakse mitmeid riigi tunnuseid.

Olemuslikud sarnasused kommunismi ja islami ekstremismi vahel on: õpetuse totaalsus, vägivalla kasutamise õigustus ideoloogia elluviimiseks, üksikisiku vabaduse ja individuaalsuse sisuline eitamine õpetuses, kogu ajaloo käsitlus kui võitlus õpetuse eest, globaalne sõda (džihaad või maailmarevolutsioon), et õpetus universaalselt ellu viia, lunastuse pakkumine liitujatele. Teoreetikud arutavad, kui palju on Islami ekstremism seotud islami kui religiooniga või ollakse selle süsteemi kasutav poliitiline õpetus. Samamoodi on politoloogid toonud kommunistlikust liikumisest paralleele kristliku religiooni äraspidise jäljendamisega.

Igal juhul ei ole vähimatki kahtlust, et kui sajand tagasi oleks Facebook, siis oleks inimkond näinud veebis klippe kommunistide poolt organiseeritud massihukkamistega. Või teisalt, kui ISIS saaks okupeerida lääneriike, siis loodaks ka siin tööstuslikud sunnitöölaagrid orjadele.

Kahekümnendatel aastatel eksperimenteerisid ka kommunistid naiste vabastamise sildi all sisuliselt naiste ühisomandisse muutmise projektidega. ISIS orjastab naisi küllap mingite muude argumentidega.

Kommunismi kuritegudele rahvusvahelises õiguses hinnangu andmine on veel ees. Kuid kommunismi kuritegudest on maailmal õppida vaid üht: koletis ei rahune, vaid joobub üha enam inimverest. Lahendus on ainult üks: mao pea maha raiumine. Selleks tuleb nimetada asju õigete nimedega, paljastada selle ideoloogia olemus, ja võidelda temaga halastuseta kõigil rinnetel. Nii tuleb käituda ISISe ja teiste sellelaadsete islami ekstremismi väljendusvormidega.