Läänes rahvastik vananeb, kuid islamimaailmas demograafilise plahvatuse tõttu suureneb, nooreneb ning valdavalt vaesub – ja veel aastakümneid.

Kujunenud on halvim võimalik variant: mitte ainult et demokraatiat pole suudetud muslimitele omaseks teha, vaid sealtpoolt liiguvad nüüd siiapoole muslimite hulgad, kellele demokraatia on vastuvõetamatu.