Magnitski vahistasid needsamad õiguskaitseorganite esindajad, keda ta varguse varjamises süüdistas. Magnitski heideti vangikongi, kus ta halva kohtlemise ja ebapiisava arstiabi tõttu suri. Vaatamata surmale kohtuprotsess jätkus.

OCCRP on leidnud Panama dokumentide hulgast 2008. aasta mais sõlmitud lepingu, mis viitab sellele, et tol ajal Roldugini ainuomanduses olnud Panama firma International Media Overseas SA (IMO) müüs Vene naftafirma Rosneft 70 000 aktsiat enam kui 800 000 dollari eest Briti Neitsisaartel registreeritud firmale Delco Networks SA (Delco).

Aktsiate eest maksti rahaga, mis kanti Delco pangaarvelt Leedu Ūkio Bankases Roldugini firma IMO pangaarvele Venemaa Kommertspanga Zürichi filiaalis.

Delco ja sellega seotud firmad olid tõenäoliselt osa suurest offshore-rahapesuvõrgustikust, mille lõi organiseeritud kuritegevus ning mis hõlmas firmasid ja pangaarveid Venemaal, Moldovas, Suurbritannias, Lätis ja maksuparadiisides, mida kasutasid Venemaa valitsus ja arvukad kuritegelikud jõugud raha varastamiseks või pesemiseks, maksudest kõrvalehoidmiseks ja altkäemaksude andmiseks.

Pärast seda, kui raha oli Venemaa riigikassast kõrvaldatud, kadus see 2008. aasta alguses tervesse ritta riiulifirmadesse. Kaks neist firmadest olid Moldovas registreeritud Elenast-Com SRL, mis asus nõukogudeaegse paneelmaja korteris, ja Bunicon-Impex SRL, mille peakorter oli ühes Chişinău maha jäetud majas.

Elenast ja Bunicon saatsid osa varastatud rahast 2008. aasta veebruaris Briti Neitsisaarte firmale Vanterey Union Inc., mis seejärel edastas selle Suurbritannias asuvale Roberta Transit LLP-le. Roberta Transit saatis raha omakorda koos teistelt asjaga seotud firmadelt saadud rahaga (kokku kaks miljonit dollarit) Delcole. Maksed tehti teineteise järel kiiresti ja kõik need jõudsid Delcole samal kuul.

Lisaks Vantereyle saatsid Roberta Transitile raha veel kolm firmat, mida kasutati Magnitski juhtumis – Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. ja Zarina Group Inc. Nagu Vanterey sai ka Zarina Group 2008. aasta veebruaris raha samalt kahelt Moldova riiulifirmalt.

Kaks kuud hiljem ostis Delco Rolduginilt Rosnefti aktsiad ning saatis 2008. aasta mais tšellisti firmale 800 000 dollarit.

Roberta Transit, mis lõpetas tegevuse 2009. aastal, asutati kahe Briti Neitsisaartel registreeritud firma, Milltown Corporate Services ja Ireland & Overseas Acquisitions Ltd., poolt. Neil kahel firmal oli oma roll relva- ja ravimikaubanduses ning muus mustas äris.

Kaks Moldova firmat, Elenast ja Bunicon, osalesid ka mitmetes teistes Magnitskiga seotud ülekannetes. Raha, mis käis läbi nende pangaarvetelt, investeeriti lõpuks luksuskorteritesse New Yorgi Wall Streeti piirkonna südames. Need korterid on praegu USA valitsuse poolt arestitud.

Moldova firmadel olid pangaarved ka Banca de Economii a Moldoveis, mis suleti 2015. aastal, sest seda kasutati enam kui miljardi dollari varastamiseks kolmest pangast.