Kõiki neid lapsi ühendab see, et nad tulevad koolikeskkonda mõnest teisest ühiskonnast ning vajavad tähelepanu ja toetust. Mis eeliseid annab rändetaustaga õpilane koolile, klassile, õpetajale? Kuivõrd valmis on õpetaja mitmekesises õpikeskkonnas toimetama?