Praegu on struktuurivahenditega tegelevad rakendusüksused (neid on üle kümne) eri ministeeriumite haldus-aladesse killustunud, mis on kaasa too-nud mitu probleemi.