Kuigi Viru maakohus mõistis linnale kahju tekitamise eest Solovjovilt ja Kollolt solidaarselt välja 210 200 eurot ja Kollolt 840 069 eurot ja 18 senti, tühistas ringkonnakohus need tsiviilnõuded.

Väärib märkimist, et Solovjov vabastati linnapea ametist septembris. Mis oli neli kuud pärast Viru ringkonnakohtu otsust. Linnapea jätkas linna juhtimist olles ise samal ajal kriminaalkuriteos uurimise all.

Selle aasta maikuus tegi Viru ringkonnakohus otsuse, millega mõistis korruptsioonikuriteos süüdi Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi Kohtla-Järve linnale kahju tekitamises ja mõistis karistuseks viis aastat vangistust.

Mida Kohtla-Järve linnaisad korda saatsid?

Linn maksis aktides esitatud valeandmete tõttu Nikolai Ossipenko firmale N&V üle 800 000 euro tegelikult tehtud töödest rohkem. Kohtuotsuses on kirjas, et Kohtla-Järve linnavalitsus viis läbi rida hankemenetlusi, näiteks Kohtla-Järve Spordikeskuse ujula meeste duširuumide remondi, Kohtla-Järve Spordikeskuse ujula meeste duširuumide remondi, Kohtla-Järve sotsiaalmaja tubade remondi, Kohtla-Järve Kunstide Kooli sissepääsu trepi ja katuse osalise remondi ja hooldustööd, mille käigus Solovjov kasutas korduvalt ära oma ametiseisundit ja lõi soodustingimused tuttavatele ettevõtjatele hankevõiduks.

Solovjovi kaasabil loodi hankekomisjonile ja kõrvalseisjatele illusioon võistlevatest hankepakkujatest, ent sisuliselt oli ettevõtete vahel hinnad varasemalt juba kokkulepitud. Sellisel teel võitis Kohtla-Järve ehitusfirma Sikford Kohtla-Järve spordikeskuse siseujula meeste duširuumide remondi ja tubade remondihanke Kohtla-Järve hoolekandekeskuses. Firma Kameko Ehitus sai sarnasel viisil võidu Kohtla-Järve kunstide kooli treppide remondihankes.

Skeem oli lihtne. Solovjovi teadmisel ja korraldamisel lepiti kokku, kes konkursil osalevad ning kes on konkursi võitja.

31. augustil 2009 pidas Solovjov Nikolai Ossipenkoga telefonikõne. Solovjov rääkis Ossipenkole, et kaks pakkumist on olemas ja küsis, millal kolmas tuleb. Ossipenko vastas, et V.R. ilt peab tulema ja et ta kohe uurib. Kõneluse sisust nähtub, et Solovjov oli teadlik, et Ossipenko otsib välja ettevõtted, kes on nõus „kaasa mängima“. Ainuüksi 2009. aastal võitis Ossipenko firma N&V kaheksa pakkumist. Ossipenko suhtes lõpetati menetlus kehva tervise tõttu, kuna ekspert leidis, et ta pole võimeline kohtuprotsessis osalema. Ka tema ettevõtte N&V osas lõpetati menetlus

Tegemist oli konkurentsi kahjustavate kuritegudega.

Süüdistus viitas 31-le tööde vastuvõtu aktile, mille kõigiga on seotud Kollo, kes tegi tööde üle järelevalvet ning allkirjastas enamiku vastuvõtuaktidest, millest 12 allkirjastas Solovjov.