Presidendi kantselei saatis eelmisel kolmapäeval riigikantseleile taotluse, et Toomas Hendrik Ilves soovib pärast ameti­volituste lõppemist saada enda kasutusse esindus- ja tööruume Tallinnas Roheline aas 5 majas ning oma kodu Ärma talu korrashoiuga seotud mõistlike kulude hüvitamist.

Arvestades, et 80-hektariline Ärma talu kuulub osaühingule Ermamaa – äriühingule, mis talu majandab –, peaks presidendi kantselei hakkama doteerima erafirma majandustegevust. Kuidas see praktikas välja näeb, näitab tulevik. Presidendi ametihüve seaduse järgi peab riik hüvitama presidendi kui eraisiku kulutusi, mitte presidendile kuuluva äriühingu kulusid.