Reaalse vangistuse määranud kohtunik põhjendas: selline karistus peaks olema piisav motiveerimaks süüdistatavat käituma seaduskuulekalt, õiglase karistuse mõistmise läbi taastab kohus ka teiste inimeste usku õiguskorda. Tingimisi vangistuse määranud kohtunik põhjendas: X on noor, talle karistuse mõistmise eesmärk ei saa olla kättemaks, vaid õiguskuulekasse ellu sulandamine.

Ühel juhul arvestati noorust ja õiguskuulekasse ellu sulandamise vajadust, aga teisel juhul mitte, kuigi sünnitusjärgse kuriteo kordamine on vähem tõenäoline kui ülbe liikluskäitumise jätkamine.