Koalitsioonikõnelused on kestnud juba mitu päeva. Mida peate siiani kokku lepitust kõige olulisemaks?

Oleme kokku leppinud, et keegi ei hakka oma võite enne teada andma. Seniste läbirääkimiste käigu puhul olen aga enim rahul sellega, et kõik on valmis kõigest avatult rääkima. Mäletan läbirääkimisi, kus osa teemade puhul öeldi kohe: stopp, sellest me isegi ei räägi. Ka sotside seast ja IRL-ist öeldakse, et praeguste läbirääkimiste õhkkond on hoopis teine kui poolteist aastat tagasi.

Esmaspäeval arutate haldusreformi. Mis selles muutub?

Meie suurim etteheide haldusreformile on olnud, et see on ainult piiride paikapanemine, mille ainus kriteerium on elanike arv: 5000. Valitsus peab olema valmis seda teemat sisuliselt vaatama. Keskerakond on kogu aeg arvanud, et omavalitsuste finantsautonoomia peab olema suurem ja haldusreformi selles osas võiks meie arvates muudatus toimuda küll.