Sotsiaalpoliitikaga ei ole ebatõhusamat viisi kui maksude mittekogumine, kuna see ei puuduta üldse vaesemaid. Oma osa saavad temast vaid need, kel on pere peale arvestatav sissetulek, ja vastavalt tulule, mitte vaesusele.

Küll aga ajab ta sellisena tulumaksumaksjate ringi ülikitsaks, kitsas on ta niigi. Maksuvabast miinimumist saab praegu madalapalgalisuse subsiidium ja tulumaksust tootliku töö aktsiis, sisuliselt astmeline tulumaks. Tulumaks pole enam kodaniku loomulik maksuside oma riigiga, vaid erand.

Uuel koalitsioonil ei sobi tunnistada me maksusüsteemi tegelikke probleeme ega seda, et Eesti on kolmandat aastat järjest Tax Foundationi reitingus OECD parima maksukeskkonnaga riik.

Õpikutõde on, et esmajärjekorras tuleb hoiduda maksudega üle koormamast investeeringuid ja töökohti, Eestile antud soovitus on lisaks vähendada töö maksustamist.

Võimuliit on minemas vastassuunas, tõsta taas vaevaga vähendatud tulumaksu ja sotsiaalmaksu, mis OECD järgi on majandust enim pärssivad maksud, ja koguda majandusest ära ca 300 miljonit eurot. Maksuvaba miinimum seda ei korva, sest on samasugune käive nagu oleks riiklik tarbimine maksude eest.

OÜ-tamise etteheted kaovad nüüd ära, palku saab hoida maksuvaba, dividendina võtta aga ülejäänu.