Meeldiv on, et ka uue valitsuse koalitsioonilepingust leiab mitu finantsturu arendamist puudutavat punkti.

Toome börsile järgmiste riigi äriühingute vähemusosalused:

AS Tallinna Sadam (kuni 30% aktsiaid),

AS-i Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia (kuni 49%).

Hea initsiatiiv ja selge sõnum. Riik hoolitseb selle eest, et osa riigiettevõtteid saaks arenguks vajaliku kapitali kapitaliturgudelt ja kohalikul investorkonnal tekiks võimalus investeerida. Samal ajal on seatud olulised piirangud.