Üks selline asi on plaan viia sisekaitseakadeemia Narvasse. Olen selle kohta juba sõna võtnud ning lugenud hoolikalt läbi ka vahepeal ilmunud poolt- ja vastuargumendid. Minu veendumus, et üleviimine on vajalik, on üksnes tugevnenud. Kõik vastuargumendid (nt Narva kriminogeenne olukord, lähedus Venemaa piiriga, mis lubab akadeemias toimuvat pealt kuulata jne) on sisult väga nõrgad ja isegi ebasiirad.