Seda arvesse võttes on juba palju keerulisem öelda, kumb variant on kallim. Erinevad osapooled on esitanud oma arvutused mõlema variandi maksumuse osas, aga tulemused on olnud väga erinevad. Viimase aja debatte jälgides olen tähele pannud, et akadeemia kolimise vastased on oma sõnavõttudes pidevalt korrigeerinud oma arvutusi ja kergitanud akadeemia kolimise maksumust aina kõrgemale.

Seejuures väärib tähelepanu, et nendesamade akadeemia kolimise vastaste arvutused praktikabaasi loomise osas ei ole sugugi kallimaks läinud. Tekib küsimus, et kuidas küll saab akadeemia ümberkolimine Narva muutuda iga debatiga järjest kallimaks, aga samasse kohta praktikabaasi loomine mitte. Tundub, et akadeemia kolimise vastaste silmis on praktikabaas pigem väljamõeldud alternatiiv kui tõsiseltvõetav harjutuskoht tulevastele sisejulgeoleku töötajatele.

Kolimise vastased eksitavad inimesi

Tegelikult kumab siit läbi ümberkolimiste vastaste selge soov näidata Tallinna hoonekompleksi renoveerimist ja Narva praktikabaasi loomist oluliselt odavama variandina. Justiitsministeerium on teinud arvutused akadeemia optimaalsete vajaduste järgi ja leidnud, et emma-kumma variandi elluviimisel oleks täiendavalt tarvis eraldada 3-5 miljonit eurot. Seejuures on mõlema variandi puhul võimalik kasutada ASTRA meetme toetust ning Narva kolimisel lisaks SKA Tallinna Kase tänava krundi müügist saadavat raha.

See näitab selgesti, et akadeemia kolimise vastased on oma sõnavõttudega inimesi eksitanud. Sellist käitumist ei oleks ma sisejulgeolekus töötavatelt inimestelt osanud oodata. Loodan, et edasistes aruteludes Sisekaitseakadeemia tuleviku üle enam numbritega ei manipuleerita.

Riik on andnud nii Ida-Virumaale kui kogu Eestile selge lubaduse, mis aitaks meil elada ühiskonnana, kus keegi ei oleks kõrvale jäetud. Ja just selle lubaduse murdmine läheks tõeliselt kalliks maksma.