Aasta tagasi oli teada, et Marmei suursaadikuaja lõppedes USA-s saab tema järglaseks Lauri Lepik, Eesti esinduse juht NATO juures, ning et viimase ametikoha võtab üle presidendi praegune välisnõunik Kyllike Sillaste-Elling. Marmei ise pidi minema Kadriorgu presidenti välisküsimustes nõustama. Tõsi, ametlikke kokkuleppeid polnud.