Tuleb kuidagi tuttav ette, veebruaris väljastati esmane ehitusluba loetud tundidega peale nädalaid kestnud illegaalset ehitustegevust. Nüüd siis väljastatakse esmaspäeval kasutusluba olukorras, kus ehitustööd ei ole lõppenud ja ametnike poolne dokumetatsiooniga tutvumine saab olla heal juhul põgus.

Kogu seda protsessi iseloomustavad erinevatest kultuuridest tuttavad tsunfti põhimõtted – meenuvad terminid cosa nostra ja v ne zakone. Otsustati muuta kooli olulises mahus – tehtud, seotud osapoolte kriitikale vilistati, ehituslikele protseduurireeglitele sülitati. Kõik eesmärgi nimel – 2017. aasta, valimiste aasta sügis – avatagu. Kusjuures eriti kummastav on kooslus, kes seda räpakat, mõjuvõimuga kauplemisest tiine õhustikuga protsessi veavad. Linnavalitsust korruptsioonist lõppeks ka viirukiga puhastav IRL ja viimase Põhja-Tallinna esinumber Hendrik Agur ja Eesti kõigi faux pas-de sümbol – Keskerakond isiklikult, abilinnapea Mihhail Kõlvarti ning hariduse- ja linnaplaneerimisega tegelevate ametnike eestvedamisel – nagu piibellikud talleke ja lõvi sõbralikult käsikäes.

Ehistisregistri sissekanded on samuti kõnekad. Ehituslubade väljastamise ja tühistamise tempo on muljetavaldav, viimane ehitusluba on väljastatud 25. juulil, ehitamise alustamise teatis on esitatud 10. augustil ja kasutusluba siis tulemas 4. septembril. Kogu see kuupäevamäng kõlab lausa kriminaalselt – ühelegi teisele subjektile ei võimaldata ligilähedaseltki sarnast paindlikkust oma ehitustegevuse korraldamisel, tavapraktikas ehituslube ainuüksi menetletakse umbes kuus kuud. Olen ise imestanud, miks küll arendajad GAGi kaasust kiirema asjaajamise etaloniks ei tõsta – ilmselt on põhjuseks taas siinkandis end sisseseadnud vaikiv ajastu – ametnikuga ei vaielda.

Lisame veel ajakirjanduse veergudel kajastatud ehitusmahtude vastuolu detailplaneeringuga ja toretseva ning laristava ehituseelarve, mis sisaldab aatriume ja lennumasinate parklaid. Viimastest, muide, võivad tervishoiuasutused tihtipeale vaid unistada.

Aga 4. septembril avatakse Vana-Kalamaja 9 asuvas, vabamüürlike bareljeefidega kaunistatud stalinistlikus hoones (sic) nii mõnigi Dom Perignon ja asjaosalistel on põhjust rahul olla

Midagi on pildil valesti.