VÄIDE

Edgar Savisaar väitis kohtusaalis, et ta on praegu Tallinna linnapea (Delfi, 3, august 3017).

KONTROLL

2015. aasta 30. septembril kõrvaldas kohus Edgar Savisaare Tallinna linnapea ametist. Mitmel pool on viidatud Savisaarele kui endisele linnapeale. Ka linnavalitsuse kodulehel ei ole Savisaart linnapeana toodud, selle asemel on märgitud: “Linnapea ülesandeid täidab ajutiselt abilinnapea Taavi Aas.” Samas, kui avada viide “Linnapead läbi aegade”, näeme viimase nimena Savisaart ja märget “2007 aprill - …”

Kas eksib kohus või linnavalitsus? Vastus on: mitte kumbki.

Avalike teenistujate ja sarnaste ametite kandjate ametisse saamise ja ametist lahti saamise korra sätestab seadus. Kuna räägime Tallinna linnast, on asjakohane kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Selle paragrahvi 22 lõigete 17 ja 18 kohaselt kuulub kontroll linnapea ameti pidaja üle volikogule ning Tallinna linnavolikogu ei ole Edgar Savisaarele umbusaldust avaldanud.

Ametist kõrvaldamine tähendab linnapea ülesannete täitmise keeldu, ent see pole sama, mis tagandamine, ehk kohus ei saa võta temalt linnapea staatust. Ametist tagandamine kohtumenetluse tulemusena saab toimuda alles siis, kui on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus ning sellest oleme täna veel kaugel.

OTSUS


PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid tänasest Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee. Palume lisada kindlasti konkreetne kontrolli vajav tsitaat ning allikas, kust see pärineb. Lisaks eestikeelsele jälgitakse venekeelset meediat.