Märt Sults väitis, et muinsuskaitseamet ei andnud talle otsest luba linnahalli ülemaalimiseks, aga samas ka antud tegevust ei keelatud. "Nad ei julgenud otsust vastu võtta, vaidlesid pikka aega ja ütlesid, et vaidleme edasi." ütles Märt Sults (Delfi, 08.09.2017).

KONTROLL

Tallinna linnahall on kultuuriministri määrusega tunnistatud kultuurimälestiseks. Seetõttu kehtivad antud ehitisele muinsuskaitseseadusest tulenevad tingimused. Muinsuskaitseseaduse §24 lg 1 p 6 on kirjas järgnev: muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal keelatud mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti ehitusdetailide ümberpaigutamine.

Seadusest tulenevalt on seega linnahalli ülemaalimine selgesõnaliselt keelatud, kui muinsuskaitseamet ei anna selleks oma luba.

Muinsuskaitseametilt Sults luba ei saanud ja seega ei saa väita, nagu ameti keeldu ei oleks olnud. Muinsukaitseameti sõnul on varasematel kohtumistel Sultsiga nii amet kui ka Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond võtnud linnahalli ülevärvimise küsimuses eitava seisukoha.

OTSUS

FAKTIKONTROLLI PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.