Eesti Päevaleht uuris kohtulahendite registrist Tallinna linnavolikokku kandideerivate inimeste tausta. Sisestasime kõigi üle 1400 kandidaadi nimed registrisse, kus on avaldatud pärast 2006. aastat avalikustatud otsused. Jätsime välja väärteod, tsiviil- ja haldusvaidlused. Sõelale jäid üksnes süüdimõistvad kriminaalasjad.

Selgus, et oktoobris kandideerivad Tallinnas võimule 29 kriminaalkorras karistatud inimest. Pilt on kirju. Kandideerijate seas on paadunud roolijoodikuid, peksjaid, kroonilisi vargaid, dokumentide võltsijaid, kelme ja pistise nõudja.