Kui te kevadel pärast viit tööaastat Microsofti Balti regiooni juhi teatepulga üle andsite, kirjutasite sotsiaalmeedias, et edaspidi soovite teha vähemalt sama põnevat tööd. Kuidas pärast esimesi nädalaid haigekassa juhina paistab, kas on piisavalt põnev?

(Rõõmsalt.) Täna [31. oktoobril] on 13. tööpäev. Väga huvitav on, selle sõna kõikides tähendustes. Tõesti. Facebooki kirjutatu on läinud täpselt nii. Olen saanud väga huvitava töö. Võin öelda, et on põnevamgi.

Pärast Microsofti oli teil piisavalt aega, et mõelda, mida edasi teha. Kuidas te selle valiku tegite?

Oma avalduse haigekassa juhi kohale esitasin 30. juunil ehk viimasel päeval, kui sai kandideerida.

Väga kaua te niisiis ei mõelnudki?

Ütleme nii, et otsus sai tehtud juunikuus.