Mis on kinnipeetava nimi ja kas ta on alaliselt Eestis elav Venemaa kodanik või Venemaalt siia saadetud, seda riigiprokuratuur ja kapo uurimise algusfaasis veel ei avalda. „Isiku tausta me praegu ei ava. Samuti seda, mis oli tema tegevuse sihtmärk või mil moel tahtis ta kuritegu toime panna,” ütles Ombler. Põhjenduseks lisas ta, et menetlus on alles liiga värske. „Tõendeid saab koguda rahulikus õhkkonnas.”