„Sajandi loo” suurprojekti raames valminud „BB ilmub öösel” on tagasivaade kõige laiahaardelisemale teatrietendusele, mis Eestis iganes korraldatud: 1940. aasta juunipöördele. Viimasesse kaasati kogu rahvas, pilet anti kõigile tasuta. Ei ole siinmail varem ega hiljem toimunud sedavõrd dramaatilist etenduskunstiüritust. Jääb üle vaid kahetseda, et see ei kordunud. Saksa okupatsioon 1941 oli ratsionaalne akt, teatraalse tiluliluta. Ja uus nõukogude võimu kehtestamine 1944 kuulus pigem kategooriasse „ajaloo kordumine farsina”. Säärast esietenduse uljust, rambipalavikku, kirgi peaosade jaotamise pärast, indu võita kõrge Moskva publiku soodsa reageeringu, kriitikute maatasa tegemist nagu suvel 1940 ei tule tõenäoliselt enam iial.