Kui me jätaks täna pensionireformi tegemata, variseks süsteem mõne aja pärast kokku lihtsalt põhjusel, et ühe pensionäri kohta oleks liiga vähe töökäsi, kelle tasutud maksudest pensione välja maksta saab. 

Igasugused välja töötatavad riigipoolsed meetmed peavad aga jätma inimestele võimalikult palju otsustusvabadust. Nagu ka Margaret Thatcher on öelnud: „Valitsuse ülesanne on anda inimestele võimalus, mitte armuand.“