Paraku ei leidnud kodanike ühispöördumine sotsiaaldemokraadi Ivari Padari juhitava maaelukomisjoni toetust. Sotsiaaldemokraatide juhitud komisjon ei pidanud vajalikuks isegi tutvuda Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohtadega, nende mainimisest ja arvessevõtmisest rääkimata. Eesti oli nõus Brüsselis hääletama kasvõi glüfosaadi kasutamise poolt aegade lõpuni. Äsja pikendati just Saksa sotsiaaldemokraatide häältega glüfosaadi kasutusluba viie aasta võrra.

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar kirjutas oma ametlikus vastuses: “Komisjon pooldab potentsiaalset ohtu kätkevate taimekaitsevahendite kasutamise vähendamist ja alternatiivsete meetodite rakendamist eelkõige mittepõllumajanduslikes valdkondades./.../ Komisjon on seisukohal, et oluliselt rohkem tuleb tähelepanu pöörata taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku ja mittekutselise kasutamise järelevalvele ning tõhustada mittekutseliste kasutajate teavitamist.”

Pean siinkohal oluliseks meenutada, et selliste pestitsiidide kasutamine põllumajanduses välistab mahesaaduste kasvatamise.