Daniele Monticelli on TLÜ humanitaarteaduste instituudi semiootika ja kultuurifilosoofia õppejõud, kuid ka terava sulega publitsist ja üks pagulastele eesti keele õpetamise projekti eestvedajaid.